cropped-Ontwerp-zonder-titel.png

Reduceren tot de Essentie.

 

Zaken kunnen door de tijd heen zo worden uitgebouwd, aangevuld of overtrokken zijn met bijzaken dat het oorspronkelijke doel van iets op de achtergrond raakt. Dit fenomeen dient zich aan bij veel dingen waarmee we in het dagelijks leven te maken hebben, als het nu gaat om sociale vorming, opleiding, geloofsovertuiging, besturingsprogramma’s, wetgeving of wat dan ook, het lijkt in alles door te werken.

Ook architectuur is hieraan onderhevig. Daardoor ervaart men bij vormgeving, indelingen van woningen, van kantoren en werkomgevingen het gebrek aan rust en vrede. Juist op dit vakgebied ben ik de laatste jaren met passie actief met de visie om hernieuwd naar vormen, verhoudingen, kleuren en licht te kijken en me te verdiepen in routing en beleving. Om niet vanuit opgelegde, aangeleerde of vertrouwd perspectief te herscheppen of te creëren, maar vernieuwend, vanuit de oorspronkelijke bedoeling van iets. En dat leidt meestal naar het reduceren tot de Essentie.

Mijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het ontwerpen, begeleiden en realiseren van interieurs, maar ook het ontwerpen van nieuwbouw en leveren meubilair en maatwerk op kwalitatief hoogwaardig niveau is eerder regelmaat dan uitzondering. Deze werkzaamheden vergen gevoel, inleving, aandacht, zorg, liefde en tijd, maar hebben als beloning de ervaring van orde, rust, eenheid en vrede. Heerlijk is het dan ook om vooruit te kijken naar de lopende projecten en terug te kijken op de gerealiseerde, waarin dit een persoonlijke handtekening is geworden.

 

 

Reducing to the essence.

 

Through time, things get extended, added on to, filled up or covered over with inessentials, so that the original purpose of something is relegated to the background. This phenomenon is something which occurs frequently so we tend to have to deal with it daily, for instance in social development, education, religion, operating systems, legislation and so forth. It seems to crop up everywhere.

Even architecture is not free from this. That is why, in design, in the interior styling of offices and working environments people can often experience a lack of peace and orderliness. It is especially in this area that I have been passionately active over the last years, with renewed vision by looking again at form, the relationship between things, color, light and routing. Not from the perspective of what is expected, has been taught or is the trusted way of doing things, but from the perspective of renewal on the basis of what the original purpose of something was. Most of the time that means reducing something to its essence.

My work mainly concerns the designing, coordinating and realizing of interiors; but also the designing of new buildings and supplying of custom made furniture and fittings, where my aim is for high quality to be the norm rather than the exception. These disciplines demand time, sensitivity, empathy, attention, care and love. But the reward is the experience of order, rest, unity and peace (Shalom) Therefore it’s wonderful to look back at finished projects and to look forward to finishing current projects and to discover that this has become a personal Signature.